Wykorzystując nasze doświadczenia i oczekiwania podmiotów sfery badawczo rozwojowej nasza propozycja działań obejmuje:

  • Przygotowanie strategii rozwoju podmiotu badawczo-rozwojowego,
  • Przygotowanie planów marketingowych dla podmiotu, w tym: – Tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych, w tym: badanie rynku i segmentacja grup docelowych klientów i opracowanie modelu koncepcji wykorzystania gospodarczego wyników projektów;, – Wykonywanie analiz rynkowych diagnozujących zapotrzebowanie na rozwiązania będące przedmiotem projektów – Przeprowadzanie badań i analiz wielkości rynku, weryfikacja analiz statystycznych pozyskanych wyników oraz ich walidacja ilościowa i jakościowa, oszacowanie potencjału zakupowego wśród potencjalnych klientów oraz przeprowadzanie wywiadów i spotkań z potencjalnymi nabywcami wyników projektów; – Wycenę technologii, wynalazku lub wyników badań projektów; – Pozyskiwanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników i współfinansowaniem fazy B+R projektów; – Komercjalizacja- sprzedaż wyników prac badawczych, technologii, innowacyjnych produktów; – Zarządzanie procesami komercjalizacji i dystrybucji wyników prac badawczo- rozwojowych; – Plany promocji wyników projektów badawczo-rozwojowych; – Dobór procesów marketingowych w projektach badawczo-rozwojowych; – Analiza zasobów ludzkich w procesach marketingu projektów badawczo-rozwojowych; – Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi;