Wykorzystując nasze doświadczenia i oczekiwania podmiotów sfery badawczo rozwojowej nasza propozycja działań obejmuje:

 • Przygotowanie strategii rozwoju podmiotu badawczo-rozwojowego,
 • Przygotowanie planów marketingowych dla podmiotu,
 • Tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych, w tym: badanie rynku i segmentacja grup docelowych klientów i opracowanie modelu koncepcji wykorzystania gospodarczego wyników projektów,
 • Wykonywanie analiz rynkowych diagnozujących zapotrzebowanie na rozwiązania będące przedmiotem projektów,
 • Przeprowadzanie badań i analiz wielkości rynku, weryfikacja analiz statystycznych pozyskanych wyników oraz ich walidacja ilościowa i jakościowa, oszacowanie potencjału zakupowego wśród potencjalnych klientów oraz przeprowadzanie wywiadów i spotkań z potencjalnymi nabywcami wyników projektów,
 •  Wycenę technologii, wynalazku lub wyników badań projektów;
 • Pozyskiwanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników i współfinansowaniem fazy B+R projektów,
 • Komercjalizację- sprzedaż wyników prac badawczych, technologii, innowacyjnych produktów,
 • Zarządzanie procesami komercjalizacji i dystrybucji wyników prac badawczo- rozwojowych,
 • Plany promocji wyników projektów badawczo-rozwojowych;
 • Dobór procesów marketingowych w projektach badawczo-rozwojowych,
 • Analizę zasobów ludzkich w procesach marketingu projektów badawczo-rozwojowych,
 • Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi.