Nasza Firma uczestniczyła w wielu projektach w poprzedniej perspektywie finansowej (2017-2013). Do najważniejszych należały:

 • „Program szkoleń promujących clustering”,
 • „Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich”,
 • „Klaster informatyczny”- Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny,
 • Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego:,
 • „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego przez wspieranie klastrów – działania pilotażowe” ,
 • „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Opolski e – Rzemieślnik”,
 • „Wsparcie rozwoju inicjatywy klastrowej na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego” w branży produkcji mięsa wołowego w celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, wymiany wiedzy i technologii oraz podnoszenia ich konkurencyjności”
 • „e – Klaster Dolina Zdrowego Życia”,
 • „Podlaski Klaster Spożywczy”,
 • „Lubelska sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji”,
 • Tworzenie Lokalnej Strategii działania dla Lokalnej Grupy Rozwoju „Zielone Sioło” na Mazowszu.
 • Tworzenie Planów Odnowy Miejscowości dla sołectw w gminie Wołomin.
 • Rozwój klastrów na Opolszczyźnie Etap II, szkolenia dla klastrów w branży chemicznej, rolnospożywczej i turystycznej w zakresie strategii, marketingu, innowacji i kapitału ludzkiego.
 • Broker Innowacji -POKL działanie 8.2.1 na Mazowszu W Warmii i Mazurach-obecnie realizowany jako partner w projekcie i pełni funkcję Managera Projektu. Autor programów szkoleniowych . Obecnie w ramach projektu prowadzę doradztwo w zakresie m.inn. wyceny innowacyjnych produktów, usług, patentów dla uczestników szkoleń i instytucji sfery badawczo-rozwojowej. Są to Instytut Elektrotechniki w Warszawie, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie i wiele innych.
 • Wzmocnienie potencjału województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wspierania inicjatyw klastrowych” Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • Projekt międzynarodowy „Reg_Con” – Klastry w branży budowlanej
 • Program rozwoju klastrów w Wielkopolsce, w tym rozwój klastra energii odnawialnej ekspert kluczowy.
 • Program KIGNET INNOWACJE
 • Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw
 • „b2n”
 • Projekt „Powiązania Kooperacyjne Polskich Przedsiębiorstw”.
 • Audyty Strategiczne Przedsiębiorstw.
 • Tworzenie modeli klastrów i spółdzielni socjalnych w ekonomii społecznej
 • Szkolenia dla innowatorów społecznych.
 • Tworzenie strategii „Dolina Ekologicznej Żywności”.
 • Klaster „ Leszczyńskie smaki”
 • Broker Innowacji- realizacja Audytów Technologicznych a także komercjalizacja rozwiązań innowacyjnych. Wykonanie 40 audytów technologicznych, ocen rynkowych technologii i komercjalizacji technologii.
 • „Wiedza kluczem do sukcesu”- Ekspert i trener w projekcie z tematyki „Strategie innowacji” oraz „Współpraca sieciowa”.
 • „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”,
 • Audyt Turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego”.
 • Strategia i utworzenie pakietów turystycznych dla Klastra Turystycznego „Mazury Zachodnie”.
 • Strategia i Audyt Turystyczny dla Chojnicko-Człuchowskiego Klastra Turystycznego „Wrota Borów” .
 • Strategie dla 20 Gmin w Polsce.
 • Strategie dla 5 Klastrów w Polsce.
 • Opracowanie 10 analiz branż w regionach.
 • Projekt „Klimatyczne Uzdrowiska”.
 • Strategia marketingowa dla klastrze „Wołowina Sudecka”.
 • Projekt „Wzrost adaptacyjności mikro małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne”,
 • Projekt „Natural green marketing management”.
 • I wiele ,wiele innych…….