Instytut Zdrowego Życia oferuje również szereg szkoleń i warsztatów oraz programów edukacyjnych, w zakres których wchodzą takie usługi jak:
  • Realizacja przedsięwzięć dotyczących ochrony zdrowia i środowiska w ramach zadań własnych samorządów;
  • Tworzenie i realizacja programów profilaktyki zdrowotnej;
  • Tworzenie i realizacja programów edukacji ekologicznej;
Wszystkie szkolenia i warsztaty oraz programy edukacyjne prowadzone są przez badaczy- praktyków i wysokiej klasy specjalistów w danych dziedzinach.

SZKOLENIA I EDUKACJA

Firma Nasza , jak również nasi eksperci, brała udział w wielu projektach szkoleniowo-doradczych obejmujących tematykę ekologii, innowacji i marketingu. Kluczowymi branżami będącymi w kręgu naszych zainteresowań są: sektor rolno-żywnościowy, ochrony zdrowia, turystyka, zielona chemia, branża drzewno-meblarska, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, ogrodnictwo i tereny zielone, odnawialne źródła energii a także inne mające wpływ na środowisko w którym żyjemy. Obecnie pracujemy nad ciekawymi programami szkoleniowymi i doradczymi, o których Państwo będziecie informowani na bieżąco.

Szkolenie dla Menadźerów i Animatorów Klastrów oraz Inicjatyw Klastrowych.

Projekt „Teoria i praktyka dla Animatora i Menadżera Inicjatywy Klastrowej” obejmuje cykl szkoleń teoretycznych i warsztatów praktycznych dotyczących zarządzania inicjatywą. Uzupełnieniem naszych działań praktycznych jest realizacja usług doradczych poprzez indywidualna opiekę eksperta ds. clusteringu w formie coachingu.

Program szkoleniowo-warsztatowy obejmuje m. in. takie elementy jak:

  • Istota i koncepcja klastra.
  • Biuro, kompetencje i zadania koordynatora.
  • Warsztaty koncepcyjne (praca w podzespołach).
  • Przygotowanie menadżerów do realizacji zadań w zakresie zarządzania klastrami lub inicjatywami klastrowymi.
  • Przygotowanie do zarządzania Biurem Klastra.
  • Działania koordynatorów na poszczególnych etapach realizacji strategii.
  • Pomoc koordynatorowi we wdrażaniu strategii w sześciu obszarach funkcjonowania klastra czyli:zarządzanie, marketing&PR, zasoby ludzkie, technologie i innowacje w klastrze, internacjonalizacja oraz finanse klastrów poprzez Animatorów i Menadżerów.