Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu jednostek badawczo-rozwojowych i małych firm innowacyjnych na swoistego rodzaju „dział marketingu i sprzedaży” technologii, innowacyjnych rozwiązań, innowacyjnych produktów i usług proponujemy Państwu usługi sieci „Brokerów Innowacji”

Brokerzy innowacji to sieć doradców i sprzedawców przeznaczonych do komercjalizacji rozwiązań naukowych, gotowych technologii, produktów i usług innowacyjnych. Są oni swoistego rodzaju łącznikami między dostawcami i odbiorcami innowacja oraz kreatorami i analizatorami rynku innowacji. Działamy według wypróbowanego i sprawdzonego modelu biznesowego funkcjonowania Brokerów Innowacji na rynku. Nasi Brokerzy funkcjonują w oparciu o branże i sektory gospodarki. Zasięg terytorialny ich oddziaływania to rynek lokalny, regionalny, krajowy i zagraniczny. Obecnie realizujemy działania dla sektora rolnego i leśnego, przetwórstwa żywności,  drzewno-meblarskiego, kosmetycznego, ochrony zdrowia, zielonej chemii, biotechnologii, turystyki i rekreacji. Otwarci jesteśmy również na rozszerzenie w ramach sieci innych sektorów gospodarki w zależności od zapotrzebowania rynkowego. Naszymi klientami są podmioty sfery badawczo-rozwojowej, Centa Transferu Technologii, firmy innowacyjne, Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Gwarantujemy rzetelną, opartą na wiedzy i praktyce usługę związaną zarówno z przygotowaniem wkładu merytorycznego do projektów badawczych i innowacyjnych, zwłaszcza dotyczącego uzasadnienia rynkowego zakładanych rezultatów projektu. Następnym elementem naszej kompleksowej usługi doradczej jest komercjalizacja wypracowanych w ramach projektu wyników i rezultatów (np nowych lub znacznie udoskonalonych produktów, procesów, technologii, modeli biznesowych i innych.

Zapraszamy do korzystania z naszych  usług oraz partnerskiej sieci  Brokerów Innowacji. Bliższe informacje pod numerem telefonu w Zakładce Kontakt.