Na podstawie licznych analiz rynkowych i naszego wieloletniego doświadczenia nasza propozycja usług dla przedsiębiorców skupia się na :

Obszar Ekologia:

 • Tworzenie i realizacja systemów zarządzania odpadami w firmie,
 • Tworzenie i realizacja systemów ochrony wód, gleby, powietrza i ekosystemów w procesach inwestycyjnych,
 • Szkolenia i doradztwo w zakresie eko systemów w przedsiębiorstwie, w tym Systemy Rozproszone w Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), Systemy Zielonego Biura, Systemy Eko sprzątania, Eko hotelu, eko turystyce itp.),
 • Doradztwo przy uzyskiwaniu certyfikatów funkcjonujących w procesach ekologicznych (Eko Label, Polski Znak Ekologiczny, Rolnictwo ekologiczne, EMAS i inne).
 • Doradztwo związane z tworzeniem i wdrażaniem eko innowacji w firmie.

Obszar Innowacje:

 • Innowacje Produktowe:
  – Doradztwo w procesach tworzenia lub znacznego ulepszania produktów i usług i nadzór nad ich wdrożeniem na rynek,
  – Opracowywanie strategii innowacji produktowych, modelów biznesowych i systemów zarządzanie procesami innowacji produktowych i wzorniczych w firmie,
 • Innowacje organizacyjne:
  – Doradztwo w tworzeniu nowych struktur i modeli biznesowych dla firmy innowacyjnej;
  – Tworzenie systemów i modeli współpracy jednostek badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwem,
  – Tworzenie systemów ochrony własności intelektualnej w organizacji,
 • Innowacje marketingowe:
  – Szkolenia i doradztwo w obszarze wzornictwa i desingu,
  – Tworzenie i wdrażanie nowych opakowań dla produktów innowacyjnych,
  – Tworzenie strategii innowacji marketingowych dla firmy.
  – Tworzenie planów promocji dla produktu innowacyjnego lub innowacyjnej usługi z zastosowaniem innowacji marketingowych.

Ponadto w ramach działań w obszarze Innowacji Instytut Zdrowego Życia Sp. z o.o. realizuje następujące usługi:

 • Wykonywanie audytów innowacyjnych (procesowego, produktowego, organizacyjnego, marketingowego i technologicznego),
 • Opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu i wypracowanie strategii innowacji w firmie,
 • Przygotowanie strategii innowacji procesowej w firmie
 • Wyszukanie i dobór konkretnej innowacji do danego przedsiębiorstwa i nadzór nad jej wdrożeniem.
 • Negocjowanie i przygotowanie umów miedzy dostawcami i odbiorcami innowacji,
 • Przygotowanie zasobów ludzkich do wdrożenia innowacji,
 • Nadzór nad wdrażaniem innowacji.
 • Tworzenie konsorcjów badawczo-rozwojowych w sferze innowacji i zarządzanie nimi.
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych dotyczących innowacyjnych technologii, produktów i usług.
 • Sporządzanie opinii o innowacyjności;

Obszar Marketing

  • W propozycji usług dla firm Firma nasza powołała Centrum Marketingu, PR i Internacjonalizacji jest jednostką, w ramach której zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi analiz rynku, tworzenia strategii marketingowych a także działań doradczych w aspekcie ich wdrażania. Oferujemy również usługi związane z rozszerzaniem działalności na rynki zagraniczne, w tym eksport produktów oraz kojarzenie partnerów.

Działania Centrum obejmują elementy marketingu MIX (7 P) w stosunku do technologii, produktu innowacyjnego lub usługi innowacyjnej. Należą do nich:

 • Analiza produktu innowacyjnego,
 • Wypracowanie modelu polityki cenowej technologii,
 • Tworzenie i wdrażanie kanałów dystrybucji dla technologii, produktów i usługi innowacyjnych,
 • Tworzenie i realizacja działań promocyjnych technologii, produktów i usług innowacyjnych,
 • Analiza i tworzenie procesów marketingowych (dostawy, sprzedaż, logistyka, reklamacje).
 • Analiza i rozwój zasobów ludzkich w procesach marketingowych,
 • Budowanie marki i wizerunku firm innowacyjnych a także innowacyjnych produktów i usług.

Ponadto realizujemy:

  • wykonanie badań i analiz rynku,
  • opracowanie strategii marketingowej i strategii rozwoju eksportu,
  • dobór metod skutecznego i optymalnego dotarcia do klientów krajowych i zagranicznych
  • pozyskiwanie nowych rynków zbytu,
  • kojarzenie partnerów handlowych,
  • organizacja eventów branżowych,
  • organizacja spotkań brokerskich,
  • doradztwo targowo-wystawiennicze,
  • doradztwo w zakresie budowania marki, działań PR i wizerunku firmy.
  • tworzenie marek sieciowych i zarządzanie nimi.
  • doradztwo w dziedzinie franchisingu.
  • tworzenie i rozwój rynku produktów i technologii innowacyjnych.

Ponadto Instytut Zdrowego Życia Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw swoim klientom rozszerzyła portfolio swoich usług o Centrum Doradztwa i Szkoleń , które dzięki współpracy z wieloma trenerami, ekspertami oraz instytucjami partnerskimi oferuje szkolenia i doradztwo dostosowane do potrzeb klientów, indywidualnie dobrane na podstawie Państwa oczekiwań. Szczegóły w zakładce szkolenia i edukacja.