Instytut Zdrowego Życia dostosował swoją ofertę w ramach usług certyfikacji do Klientów którzy:
  • szukają wiarygodnego potwierdzenia spełniania parametrów ważnych dla zdrowia człowieka i jego środowiska naturalnego,
  • chcą uzyskać wizerunek firmy lub organizacji przyjaznej dla środowiska,
  • chcą wziąć udział w inicjatywie dającej możliwości wymiany doświadczeń, wykorzystania potencjału współpracy i wzajemnej promocji,
  • pragną zwiększyć świadomość ekologiczną.
Każda firma, a także, urząd czy organizacja, która podejmuje konkretne działania proekologiczne może je zweryfikować, ubiegając się o certyfikację ekologiczną przyznawaną przez Instytut, do której należą:
  • Certyfikacja kosmetyków ekologicznych
  • Certyfikacja rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego
  • Certyfikacja w ramach programu „Eko Marka”,
  • Doradztwo przy wdrażaniu programów i systemów zarządzania środowiskiem ( ISO 14 EMAS, Eko Biuro, Eko Hotel, i inne).

Instytut posiada zespół profesjonalnych audytorów środowiskowych przeprowadzających audyty w firmach/organizacjach zainteresowanych wdrożeniem Certyfikatu, konsultantów, którzy świadczą doradztwo obejmujące m.in. wskazanie praktycznych rozwiązań środowiskowych, wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14000, EMAS i inne), pomoc w stworzeniu polityki środowiskowej, nadzorowanie realizowanych wdrożeń oraz szkoleniowców prowadzących warsztaty w danej tematyce.