Instytut Zdrowego Życia dostosował swoją ofertę w ramach usług certyfikacji do Klientów którzy:
  • szukają wiarygodnego potwierdzenia spełniania parametrów ważnych dla zdrowia człowieka i jego środowiska naturalnego,
  • chcą uzyskać wizerunek firmy lub organizacji przyjaznej dla środowiska,
  • chcą wziąć udział w inicjatywie dającej możliwości wymiany doświadczeń, wykorzystania potencjału współpracy i wzajemnej promocji,
  • pragną zwiększyć świadomość ekologiczną.
Każda firma, a także, urząd czy organizacja, która podejmując konkretne działania proekologiczne może je zweryfikować przed ubieganiem  się o certyfikację ekologiczną przyznawaną przez Jednostki Certyfikujące, w zakresie:
  • Certyfikacji kosmetyków ekologicznych
  • Certyfikacji rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego
  • Certyfikacji Ecolabel
  • Certyfikacji Eko Zabawka
  • Przy wdrażaniu programów i systemów zarządzania środowiskiem ( ISO 14000 EMAS, Eko Biuro, Eko Hotel, Ecolabel i inne).

Instytut wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców uruchomił usługi doradcze w zakresie przygotowania przedsiębiorstw do procesów certyfikacji w wyżej wymienionych zakresach. Posiadamy zespół profesjonalnych audytorów środowiskowych przeprowadzających audyty w firmach/organizacjach zainteresowanych wdrożeniem Certyfikatu, konsultantów, którzy świadczą doradztwo obejmujące m.in. wskazanie praktycznych rozwiązań środowiskowych, wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14000, EMAS, Ecolabel i inne), pomoc w stworzeniu polityki środowiskowej, nadzorowanie realizowanych wdrożeń oraz szkoleniowców prowadzących warsztaty w danej tematyce.