BADANIA

Instytut Zdrowego Życia opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu pełni funkcję swoistego rodzaju MENADŻERA INNOWACJI, który poprzez swoje doradztwo stanowi podstawę dobrych decyzji podmiotu w obszarach zdrowego życia i ekologii.

SZKOLENIA I EDUKACJA

Instytut Zdrowego Życia oferuje szereg usług doradczych związanych z eko innowacjami organizacyjnymi, marketingowymi, produktowymi oraz procesowymi, takimi jak jak:

KLASTRY

Instytut Zdrowego Życia,  zaprasza do współpracy  firmy innowacyjne  chcące  utworzyć klaster lub powiązanie kooperacyjne a także już istniejące klastry lub  przedsiębiorstwa w nich zrzeszone. Pomożemy opracować sprawny i skuteczny model biznesowy dla firmy i całego powiązania kooperacyjnego.

CERTYFIKACJA

Instytut Zdrowego Życia dostosował swoją ofertę w ramach usług certyfikacji

NASZA FIRMA TO

ZREALIZOWANE BADANIA

UTWORZONYCH KLASTRÓW

PRZESZKOLONYCH OSÓB

WYDANYCH CERTYFIKATÓW