BADANIA

Instytut Zdrowego Życia opierając się na wieloletnim doświadczeniu Ekspertów opracowuje
obiektywne i rzetelne badania, które stanowią podstawę dobrych decyzji w obszarach zdrowego życia i ekologii.
czytaj więcej

SZKOLENIA I EDUKACJA

Instytut Zdrowego Życia oferuje również szereg szkoleń i warsztatów oraz programów edukacyjnych, w zakres których wchodzą takie usługi jak:
CZYTAJ WIĘCEJ

KLASTRY

Instytut Zdrowego Życia, będący instytutem badawczym zaprasza do współpracy poprzez realizację usługi doradczej dla firm chcących utworzyć klaster, bądź dla jużistniejących klastrów i przedsiębiorstw w nich zrzeszonych.
CZYTAJ WIĘCEJ

CERTYFIKACJA

Instytut Zdrowego Życia dostosował swoją ofertę w ramach usług certyfikacji
CZYTAJ WIĘCEJ

NASZA FIRMA TO

ZREALIZOWANE BADANIA

UTWORZONYCH KLASTRÓW

PRZESZKOLONYCH OSÓB

WYDANYCH CERTYFIKATÓW