DLA ROLNICTWA

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na wsparcie doradcze dla sektora rolnego rozszerzyliśmy portfolio naszych usług o ten sektor. Zajmujemy się kompleksowym przygotowywaniem i realizacją projektów: od zapoznania się z możliwością pozyskania środków dla naszego klienta, przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych celem pozyskania finansowania z programów dotacyjnych do rozliczenia końcowego inwestycji.

Główną specjalizacją naszych usług doradczych są ekologia, innowacje i marketing w rolnictwie. Skupiamy się na pozyskiwaniu funduszy unijnych dla rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorców i samorządów lokalnych oraz podmiotów z sektora rybackiego. Przygotowujemy również rolników do systemu certyfikacji w rolnictwie ekologicznym, produktach regionalnych, tradycyjnych i naturalnych, pomagamy w tworzeniu rynków zbytu na te produkty. Ponadto kompleksowo obsługujemy grupy producenckie począwszy od pomocy w ich rejestracji i formalizacji, poprzez wsparcie doradcze i marketingowe a skończywszy na pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy.

Gwarantujemy rzetelną, opartą na wiedzy i praktyce obsługę projektu. Z myślą o czasie naszych klientów przejmujemy obowiązki wynikające z konieczności zarządzania projektem tj. monitorujemy realizację, prowadzimy korespondencję z instytucjami wdrażającymi i dokonujemy końcowego rozliczenia.
Zajmujemy się pomocą w pozyskaniu dofinansowania w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach takich programów jak:
Fundusze Europejskie PROW 2014-2020
Fundusze Europejskie PO RYBY 2014-2020.