NASZA MISJA: DYSTRYBUCJA INNOWACJI.

Instytut Zdrowego Życia Sp. z o.o. działa od 2014 roku jako podmiot non profit. Głównym celem instytutu jest pełnienie funkcji sprawnej i skutecznej instytucji otoczenia biznesu inspirującej, tworzącej, rozwijającej i propagującej idee współpracy sektora biznesu z sektorem naukowo-badawczym, sektorem publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta ma służyć jednemu celowi: poprawie zdrowia , jakości i radości życia społeczeństwa.

Branżami będącymi w kręgu zainteresowań naszego podmiotu są: ochrona zdrowia, ekologia i ochrona środowiska, eko innowacje, odnawialne źródła energii, odżywianie, pielęgnacja i wypoczynek człowieka, warunki jego pracy oraz kondycja psychiczna i fizyczna, a także tworzenie i rozwój klastrów w tych sektorach.

Przedmiotem działalności Instytutu są badania,
ekspertyzy i projekty wdrożeniowe obejmujące m.in.:

  • Planowanie rozwoju zdrowego stylu życia społeczeństwa oraz działania biznesu w tym zakresie,
  • Tworzenie i rozwój innowacji produktowych wspomagających ochronę zdrowia , zdrowy styl życia i ochronę środowiska.
  • Kreowanie, i wdrażanie celów strategicznych i działań mających wpływ na zdrowie społeczeństwa,
  • Sporządzanie analiz marketingowych związanych z sektorami zdrowotnymi , pro zdrowotnymi ekologii i ochrony
    środowiska
  • Programowanie infrastruktury związanej ze zdrowiem człowieka,
  • Przygotowywanie, testowanie i wdrażanie nowych modeli kooperacyjnych służących zdrowiu i ochronie
    środowiska.