NASZA MISJA: DYSTRYBUCJA INNOWACJI.

Instytut Zdrowego Życia Sp. z o.o. działa od 2014 roku jako podmiot non profit. Głównym celem instytutu jest pełnienie funkcji sprawnej i skutecznej instytucji otoczenia biznesu inspirującej, tworzącej, rozwijającej i propagującej idee współpracy sektora biznesu z sektorem naukowo-badawczym, sektorem publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta ma służyć jednemu celowi: poprawie zdrowia , jakości i radości życia społeczeństwa.

Branżami będącymi w kręgu zainteresowań naszego podmiotu są: rolnictwo i leśnictwo, żywność i przetwórstwo rolno-spożywcze, zielona i eko chemia gospodarcza, eko zabawki, kosmetologia, biotechnologie, ochrona środowiska i recykling, medycyna, w tym medycyna naturalna oraz turystyka zdrowotna i horti terapia.

Nasze działania chcemy opierać na:

  • tworzeniu i wdrażaniu innowacji oraz  sprawnych i skutecznych modelach biznesowych dla podmiotów działających w tych sektorach,
  • tworzeniu i rozwoju klastrów lub powiązań kooperacyjnych  wspomagających funkcjonowanie podmiotów innowacyjnych na rynku.
  • tworzenie i wdrażanie modeli biznesowych dla klastrów poprzez specjalizację, współprace i budowanie zaufania wobec partnerów biznesowych.

Głównymi przedmiotami działalności Instytutu są :

  • Pełnienie roli Menadżera Innowacji  przy tworzeniu i rozwoju innowacji organizacyjnych, marketingowych, produktowych i technologicznych dla podmiotów działających w sektorach mających wpływ na ekologię i zdrowie człowieka,
  • Doradztwo przy tworzeniu  modeli biznesowych opartych na innowacjach dla podmiotów gospodarczych, klastrów i powiązań kooperacyjnych w branżach i sektorach związanych ze zdrowiem człowieka,
  • Przygotowywanie, testowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych w klastrach i powiązaniach kooperacyjnych w sektorach służących zdrowiu i ochronie środowiska.